Skansendepån i Göteborg

SOL Facility Services vinner ett omfattande kontrakt med Jernhusen

Vi kan med stor glädje meddela att vi tecknat ett avtal med Jernhusen som driftsoperatör för fekalie- och saneringsanläggningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Avtalet med Jernhusen löper på 3 år till att börja med och är värt cirka 75 miljoner kronor under kontraktsperioden som startar 2022-01-01.

SOL Facility Services AB vann upphandlingen avseende fekalie- och saneringsanläggningarna i Malmö, Göteborg och Hagalund med bästa erbjudande.

Vi upplever SOL som engagerade, kompetenta, långsiktiga och kundorienterade säger Richard Jankler, Affärsutvecklare på Jernhusen

“Vi är otroligt glada och stolta över att få inleda ett samarbete med Jernhusen och övriga tågoperatörer. Vi är i full fart med förberedelserna av hela projektet och uppskattar det nära samarbetet med Jernhusen och nuvarande operatör” säger David Ståhl, Kommersiell chef SOL Facility services.

“Vi ska som verksamhetsutövare leverera de tjänster som kan tillhandahållas i anläggningarna inom de ramar som är uppsatta i upphandlingen. Praktiskt innebär det i huvudsak att bemanna anläggningarna, sälja tjänsterna till slutkunderna och vara ansvarig för verksamheten mot myndigheter” säger Patrik Niemi, Affärsutvecklare SOL Facility services

Hagalundsdepån

Hagalundsdepån är norra Europas största underhållsdepå för tåg och ligger ett par kilometer norr om Stockholms centralstation .

Depån består av flera olika typer av anläggningar för underhåll och service.

Bangårdsområdet ägs av det statliga fastighetsbolaget Jernhusen samt av Trafikverket och hyrs ut till SJ AB, Transdev, MTR, Euromaint, Bombardier med flera.