Som en följd av det ombytliga vädret i Sverige utsätts fastighetfasaderna för hårt slitage, året om. Genom att konsekvent vårda och skydda sin fastighet kan man som fastighetsägare skydda fasadens utseende och därmed begränsa värdeminskningen av fastigheten. Underhåll och åtgärder i förebyggande syfte sparar stora summor pengar. Med hjälp av specifik teknik och effektiva redskap rengör vi allt från nedsmutsade fasader och igengrodda soprum till garage. Vi utför mossborttagning, alg- och mögeltvätt samt åtar oss underhållstjänster som entréstädning, byggstädning och specialarbeten på hög höjd, som fönsterputsning. Vi lägger om sten i yttertrappor, reparerar puts- och stenfasader, återställer hygienen i ett soprum samt målar om efter en skada.

Fasadtvätt

Genom att underhållstvätta fasaden får man som fastighetsägare både ett rent hus samtidigt som man slipper dyra överraskningar. En väl genomförd fasadtvätt – i kombination med impregnering och/eller klotterskydd – höjer både fastighetens profil samt trivseln hos de boende. En husfasad bör tvättas vartannat år om fasaden inte är extremt utsatt. Vanligtvis är det den norra sidan som utsätts för störst slitage, alternativt de sidor på huset som har växter eller träd tätt inpå. Vindskivor och de nedre partierna av fönsterbågarna bör regelbundet underhållas och kontrolleras. Tak, plåtdetaljer, fönster, dörrar, trall, markiser och marksten är andra områden som är viktiga att underhålla.

A och O för en frisk fasad

Ett tort hus är att friskt hus. Svartmögel, alger eller blånadssvamp dyker för eller senare upp på huset om man inte tvättar regelbundet. Påväxt på samtliga byggnadsmaterial gör skada då påväxten drar till sig fukt som i sin tur förstör materialet. Tänk på att inte ha klätterväxter på huset eller träd och buskar nära huskroppen.

Soprum och sopnedkast

Soprum kan snabbt bli otrevliga om de inte hålls rena. Vi tvättar golv och väggar samt rengör sopkärl och eventuella sopnedkast för ökad komfort och trivsel. Att hålla just soprum, sopnedkast och sopkärl rena är ett arbete som ibland exkluderas från den reguljära städningen, men det är nödvändigt att detta genomförs sett till boende, fastigheten och miljön. Vi rekommenderar att man målar soprummets golv och väggar med en anpassad färg eftersom råbetong är poröst. Det drar därmed åt sig lukt och smuts som är svårt att ta bort.

Förmånlig helhetsleverantör

Vi på SOL Facility Services är en helhetsleverantör för lokalvård, kontorsservice och fastighetsservice som erbjuder våra kunder en enklare och smidigare vardag. Att bli kund hos oss på SOL Facility Services ska inte bara vara enkelt, utan även förmånligt. Därför erbjuder vi möjligheten att anlita oss för fastighetsvård och ytterligare en tjänst för att få en tredje tjänst, såsom en fruktkorg, på köpet. Få fastighetsvård ni kan lita på – fyll i intresseanmälan här till höger. Kontakta oss gärna, ni kan också läsa mer på länkarna om de olika sorters fastighetsservice vi utför.