Fastighetstjänster med trygg Facility Management

Hos SOL hittar du ett komplett utbud av fastighetstjänster (även kallat facility services). Vi erbjuder dig experthjälp inom områdena fastighetsskötsel, fastighetsservice och teknisk förvaltning av fastigheter. Våra medarbetare har rätt kompetens och är alltid lyhörda för dina önskemål.

SOL är ett av norra Europas största facility management-företag med drygt 14 000 medarbetare. Anlita oss för hjälp med företagets fastighetstjänster för trygg och komplett facility management.

  • Skräddarsydd fastighetsservice.
  • Teknisk förvaltning av fastigheter baserat på behov och önskemål.
  • Heltäckande, kostnadseffektiv fastighetsskötsel som hjälper ditt företag att möta eller överträffa uppsatta miljömål.
  • Pålitlig samarbetspartner med välutbildad och trevlig personal som har kundnöjdhet i fokus.

 

Fastighetsservice

När du anlitar SOL för fastighetsservice väljer du själv vad som ska ingå. Vi tar fram skräddarsydda lösningar, helt baserade på ditt företags behov och era önskemål kring fastighetsskötsel. Vi hjälper dessutom gärna till att analysera behovet för att kunna erbjuda rätt tjänster, både löpande och på jourtid. Läs gärna mer om några av våra tjänster inom fastighetsservice:

Avfuktning och skadesanering

Fastighetsvård

Klottersanering

Vaktmästare & Fastighetsskötare

Du kan få hjälp med så gott som all typ av fastighetsskötsel, inte bara de som listas här. Tveka inte att kontakta oss för mer information, en behovsanalys eller ett prisförslag!

 

Teknisk förvaltning av fastigheter

När ni är i behov av teknisk förvaltning av era fastigheter är vi rätt partner. Våra fastighetstekniker kommer då ut till er och undersöker hur ni kan spara in på era kostnader. Detta kan omfatta allt från styrreglage av fläktar till ett noga planerat underhåll. Vi hjälper er att enkelt hålla koll på det tekniska i era fastigheter.

Står ni inför ett byggprojekt? Vi tillhandahåller förvaltningsexpertis i både projekt- och utförandefasen av byggprojekt. Tack vare detta kan ni känna er trygga genom hela projektet vad gäller ekonomi, miljö och kvalitet. Våra tekniker kan även stå till tjänst med information om kostnad av löpande teknisk förvaltning av era fastigheter.

Facility Management

Facility management (förkortat FM) betyder ”fastighetsskötsel” och inkluderar alla slags tjänster som kan behövas för att driva och underhålla en fastighet och serva de som arbetar eller bor där. Exempel på vanliga FM tjänster är lokalvård, kontorsservice, fastighetsservice och teknisk förvaltning.

Vanliga frågor och svar om fastighetsskötsel

Eftersom vi är noga med att alltid utföra bra service till rätt pris erbjuder vi en mängd olika tjänster inom fastighetsservice – allt från jourtjänster till avfallshantering, skadesanering och annan typ av fastighetsvård. Våra tjänster finns tillgängliga i stora delar av landet där vår utbildade och trevliga personal alltid ser till att göra er nöjda. Vi är helt enkelt en samarbetspartner att lita på.

 

Vad är fastighetsservice och fastighetsskötsel?

Fastighetsservice och fastighetsskötsel innefattar tillsyn, underhåll, skötsel och service av fastigheter där det huvudsakliga syftet är att se till att en fastighet och alla detaljer kring fastigheten fungerar felfritt. Det innefattar allt från golvvård till snöröjning och utförs av någon typ av fastighetsskötare.

 

Vad är teknisk förvaltning?

Teknisk förvaltning innefattar exempelvis planering av underhåll, besiktningar, energi- och miljöoptimeringar, tillsyn, uppföljning och myndighetskontakter inom allt som rör fastigheter.

 

Vad är facility management?

Facility Management innebär att man samordnar alla företagets servicetjänster för att effektivisera och förbättra företagets arbetsmiljöer. Facility Management omfattar strategisk styrning, administration och planering av olika stödfunktioner till kärnverksamheten.