SOL Systemet eftersträvar att arbeta med ett integrerat ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö och miljö eftersom de hänger samman och påverkar våra dagliga aktiviteter, där vi strävar efter att arbeta med ständiga förbättringar och korrigerande åtgärder på ett sammanhängande sätt. Ett integrerat arbetssätt skall minimera våra administrationskostnader, effektivisera sammanhängande arbetsprocesser och generera lönsamma och kostnadseffektiva tjänster.

Vi är anslutna till sju olika kollektivavtal och sätter ett stort värde i att följa dessa, vi är medlemmar i Almega serviceföretagen och är ISO certifierade enligt:

 

Mångfald

SOL är ett mångkulturellt företag och vill uppnå att alla behandlas lika och där olikheter ses som positivt. Vi vill ha ett öppet och diskussionsvänligt arbetsklimat där medarbetarna känner att deras idéer, synpunkter och värderingar beaktas på ett positivt sätt och att de därmed bidrar till företagets utveckling. Alla ska känna stolthet över sitt arbete, vilket bidrar till att varje anställd kommer sträva efter att förbättra kvaliteten, miljön och arbetsmiljön i sitt dagliga arbete efter kunds önskemål och krav.

Vi tror att så länge våra medarbetare är nöjda så levererar vi en god service – och får glada och nöjda kunder. Vi ligger på en genomsnittlig sjukfrånvaro på 4,2% (Augusti 2019) vilket är långt under servicebranschens genomsnitt på 6,5%. Vi arbetar mycket med att motivera våra medarbetare och få dem att förstå vikten av deras insats i affären.

 

Policy för uppförande & affärsetisk kod

Policy for Code of Conduct & Business Ethics