Växel:  08-429 90 40
E-post: info@sol.se

Huvudkontor
Stockholm HK
Masthamnen, Stadsgården Hus A
116 45 Stockholm

 

Vi finns även i:

Skåne
Malmö Airport
230 32 Malmö-Sturup
Tel: +46 725699471

 

Ledningsgrupp

Tina Wessman Hellstadius
VD
tina.hellstadius@sol.se

David Ståhl
Vice VD och Kommersiell chef
david.stahl@sol.se

Helene Södling
HR- och hållbarhetschef
helene.sodling@sol.se

Helena Fridlund
CFO
helena.fridlund@sol.se

Raed Alsaadi
Operativ chef
raed.alsaadi@sol.se

 

Stabsfunktioner

Joaquin Velasquez
HR & Rekrytering
jocke@sol.se

Johanna Alfström
HR
johanna.alfstrom@sol.se

Pia Östlund
Löneansvarig
lonekontoret@sol.se

 

Driftsorganisation

Raed Alsaadi
Operativ chef
raed.alsaadi@sol.se

Carina Runermark
Regionchef Stockholm
carina.runermark@sol.se

 

Offertförfrågan

 

Kontakta oss