SOL vill att arbetsmiljön internt och hos kund, förebygger psykosocial ohälsa och fysiska olycksfall på både kort och lång sikt. Vi strävar efter att systematiskt eliminera farligt arbete efter givna förutsättningar i samarbete med kund och använder rätt skyddsutrustning där det är nödvändigt.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska stimulera att anställda bidrar till att vara sitt eget skyddsombud, där den anställde själv kan utvärdera de största riskerna i sina vardagliga arbetsuppgifter samt vågar påverka sin arbetsmiljö till det bättre.