SOL härstammar från koncernen Lindström Oy, ett av de äldsta företagen i Finland som fortfarande är verksamma. Lindström etablerades år 1848. År 1991 avknoppades verksamheten som fokuserade på lokalvård och avfallshantering och blev till ett självständigt företag. Företaget fick 1992 det nya företagsnamnet SOL. Det nya företagsnamnet valdes på förslag av personalen.

SOL hade 1993 cirka 2 300 anställda. Idag har SOL koncernen över 14 000 anställda.

Sedan starten har företagets utvecklat sin tjänsteportfölj och är nu en leverantör av integrerade fastighet och kontorstjänster.  Med diversifieringen av verksamheten ändrades namnet på företaget som arbetar med rengöring, kontors- och fastighetsservice till SOL Palvelut.

SOL startade internationell verksamhet i Estland 2001 och har expanderat till Lettland, Litauen, Ryssland, Sverige och Danmark, som alla har egna dotterbolag.

SOLs verksamhet i Sverige kommer från förvärvet 2012 av företaget Reneriet. Reneriet grundades 1995 som ett mindre familjeföretag och har idag vuxit till ca 600 anställda.

SOL koncernen ägs av en finsk familj.