SOL vill minska miljöbelastning på föroreningen, avfallet och användning av naturresurser i vår serviceleverans. Detta gör vi genom att använda effektiva metoder med mindre miljöbelastande material, som ”Svanen märkta” medel och kemikalier baserat på doseringsanvisningar samt miljövänligare bilpark driven på gas. Vi strävar efter en så liten miljöpåverkan som möjligt som våra tjänster medför vilket alltid beaktas i nya -och befintliga affärer samt merförsäljning.

Tillsammans med våra kunder samarbetar vi som företag för att hitta miljöanpassade lösningar i vår dagliga servicelevererans och värnar om vår natur.

SOL använder sig av Joniserat vatten när vi utför vår städservice och var en av de första aktörerna att nyttja detta på marknaden. På detta sätt minimerar vi användandet av städkemikalier som annars påverkar utsläppen i vår natur.

I de fall där vi använder oss av städkemikalier väljer vi Svanen-märkta alternativ och har förenklat processen med färdigdoserade kemikalieförpackningar för att reducera överdosering som förmildrar utsläppen och bidrar till en bättre miljö.