Klottersanering och klotterskydd

Att vi påverkas av vår närmiljö är lika sant som viktigt. På samma sätt som en vacker miljö kan få oss att må bra, kan en dålig skapa motsatsen. Vi på SOL Facility Services utför klottersanering och klotterskydd. Vår driftkraft ligger i att kostnadseffektivt tillgodose våra kunders behov av en ren och hel fasad fri från smuts och vanprydande klotter, utan att skada varken fasaden eller miljön. Samtliga av våra saneringstekniker är specialutbildade samt har lång erfarenhet av klottersanering på alla tänkbara ytor och underlag. Vi använder endast klotterbortagare som är biologiskt nedbrytbara enligt OECD:s normer. Utöver detta har vi även tagit fram ett kostnadseffektivt och enkelt hjälpmedel för att fastighetsförvaltare, fastighetsskötare och vaktmästare enkelt ska kunna sanera klotter.

Klotterskydd

Klottersanering av spray, tusch, tectyl och andra färger orsakar oundvikligen varierande påverkan på fasaden eftersom de kräver större användning av kemikalier. Genom att applicera klotterskydd på husfasaden räcker det med att en skonsammare klottersanering utförs, som har mindre påverkan på underlaget och miljön. Pica klotterskydd är ett vaxbaserat, vattenburet klotterskyddsmedel som fungerar som ett offerskydd. Efter borttagning av klotter skall ny applicering utföras. Klotterskydd kan med framgång användas på de flesta byggnadsmaterial. Vi använder endast klotterskyddsprodukter som uppfyller OECD 302-B. Det innebär att de är biologiskt nedbrytbara, samt att de inte förstör reningsverkens process.

Förmånlig helhetsleverantör

Vi på SOL Facility Services är en helhetsleverantör för allt från lokalvård till fastighetsservice och vi erbjuder våra kunder en enklare och smidigare vardag. Att bli kund hos oss på SOL Facility Services ska inte bara vara enkelt, utan även förmånligt. Därför erbjuder vi möjligheten att anlita oss för klottersanering och ytterligare en tjänst för att få en tredje tjänst, såsom en fruktkorg, på köpet. Få fasaden fri från klotter – fyll i intresseanmälan.