SOL-koncernen omsätter globalt över 14 000 personer inom rengöring, fastighetstjänster, bemanning, tvättservice och säkerhet. Av dessa 14 000 personer jobbar ca 900 medarbetare här på SOL Facility Services.

Vi är väldigt stolta över att vi har 76 nationaliteter representerade bland våra medarbetare. Vi är anslutna till Almega serviceföretagen och har gällande kollektivavtal för samtliga av våra uppdrag.

Kompetent och engagerad personal är en av de viktigaste faktorerna för framgång inom servicebranschen. SOL Facility Services mäter kontinuerligt sjukfrånvaron, eftersom denna är direkt relaterad till välbefinnandet på arbetsplatsen. Vi har idag (vår 2019) 3,8% sjukfrånvaro men strävar efter att uppnå 3,3% inom ett år. Snittet för sjukfrånvaro i servicebranschen ligger på 6,5% (Almega 2017).

Vi tror att alla vill lyckas i sitt arbete. Med stöd och vägledning av arbetsledaren får personalen chansen till självständighet och ansvar i sina arbetsuppgifter. SOL Facility Services delegerar stort ansvar till den lokala arbetsledaren. Genom att arbetsledaren har mandat att ta beslut över de kontrakt han/hon ansvarar för så kan också beslut kring medarbetares frågor snabbare tas i dialog lokalt. På samma sätt kan kunddialogen snabbas upp och beslut kan tas direkt av arbetsledare på plats gällande leveransfrågor eller hjälp som kunden behöver.