Vår vision är att vara en enastående serviceleverantör till våra kunder.

Att utforma och utföra kundspecifika lösningar samt leda och utveckla personal är vår kärnkompetens.

Grunden I vår leverans är SOL:s verksamhetsplan som är utformad för att säkerställa en leverans som karaktäriseras av kvalitet utifrån kundens behov, hållbarhet och arbetsmiljö. Verksamhetsplanen beskriver våra principer, ansvar, kvalitetssäkring, kvalitetsutvärdering och strukturen på våra olika processer.

SOL Facility Services är anslutna till Almega serviceföretagen och har gällande kollektivavtal för samtliga av våra uppdrag.