Våra tjänster ska vara lönsamma, efterleva kravställd kvalitetsnivå, utföras i rätt tid enligt kontrakterade villkor samt uppfylla våra kunders och intressenters ställda krav och förväntningar.

Hos oss är det självklart att vi rapporterar avvikande händelser som inte lever upp till kvalitetskraven då vi anser att det är positivt att fånga upp avvikelser för att utvecklas och effektiviseras.