Vi utför samtliga uppdrag inom fuktsanering, luktsanering, asbestsanering samt avfuktning. I majoriteten av uppdragen kommer vi ut redan samma dag för att bilda oss en uppfattning gällande skadans karaktär. Vi förser er även då med ett åtgärdsförslag. Åtgärderna kan därmed påbörjas redan dagen efter att vi har besiktigat skadan. Om situationen är akut kan vi bistå med jour varpå vi då utför uppdraget med oerhört kort varsel. Nämnvärt är att vi, till skillnad från många andra, tar oss an uppdrag med totalentreprenad.

Ring oss på 08-429 90 40 eller skicka ett mejl till info@sol.se vid frågor om avfuktning och skadesanering. Begär gärna en offert genom att fylla i formuläret nedan.

Olika sorters skadesanering

De vanligaste områdena inom avfuktning och skadesanering som kräver specialkompetens är asbest, vattenskador, luktproblem, klotter, mögel, fukt och PCB.

Asbestsanering

Att sanera asbest är numera ett krav eftersom det tros ligga bakom flertalet allvarliga sjukdomar. Asbest användes tidigare flitigt i en mängd byggmaterial för dess goda egenskaper. Vi ser ofta asbest i gamla brandskydd, isolering, fix och fog, bullerdämpning, armering i skivmaterial, samt i lim och färg. Vi rekommenderar alltid att man först tar reda på om det föreligger en risk för att materialet innehåller asbest innan rivning påbörjas. En asbestsanering måste alltid utföras av en auktoriserad firma, annars riskerar man dryga böter. Vi utför säker asbestsanering enligt alla föreskrivelser.

Sanering vattenskada

Vattenskador är ett oerhört vanligt problem där det anmäls ca 60.000 vattenskador per år till försäkringsbolagen. Vid en vattenskada måste alltid källan till problemet lokaliseras för att sedan åtgärdas på ett korrekt sätt. En vattenskada kan spridas fort. Om man inte utför en vattenskadesanering som åtgärdar problemet omgående, kan konsekvenserna och kostnaderna bli enorma. Med hög kompetens och lång erfarenhet kan vi med säkerhet säga att vi har sett det mesta vid sanering av vattenskada. Vi kan även hjälpa er att förebygga fuktskador om ni anlitar oss för en besiktning, då går vi igenom kritiska punkter som ni sedan själva håller koll på.

Luktsanering

Oönskade lukter upplevs alltid som väldigt störande, och måste därför saneras med finess. Som all annan sanering tar vi tag i källan till problemet. Luktsanering kan vara aktuellt vid bildning av dålig lukt som kan bero på cigarettrök, brandskada eller mögel, men det finns många andra källor där dålig lukt bildas. Eftersom dålig lukt kan återkomma fort om åtgärden inte utförs på rätt sätt, arbetar vi alltid med högkompetent personal samt skräddarsydd utrustning när vi utför luktsanering.

Skadesanering av klotter på fasad

Klotter är något som dessvärre kostar fastighetsägare flera miljoner – varje år. För att minimera skadorna på fastigheten bör det helst tas bort inom 24 timmar. Vi utför klottersanering med rätt utrustning och högkompetent personal. Studier har visar att klotter som får vara kvar tenderar att dra till sig ännu mer. Sanering på en porls och putsad fasad är inte helt lätt. Vi rekommenderar därför fastighetsägare att skaffa så kallat klotterskydd på särskilt utsatta ställen. Detta gör att vi lättare kan utföra sanering på skadegörelsen.

Mögelsanering

Mögel är inte bara ett estetiskt problem utan ett hälsovådligt sådant. Tyvärr ser vi mögel relativt ofta, men det är som tur enkelt att sanera. Mögel kan uppstå snabbt som en följd av fel i byggnadskonstruktioner eller ventilationen. Vid mögelsanering åtgärdar man problemet vid källan samtidigt som man förebygger nya angrepp. Mögelsvamp, rötsvamp och blånadsvamp är några av de vanligaste typerna. Vi har lång erfarenhet av att utföra mögelsanering och gör det med hög kompetens och rätt utrustning.

Fuktsanering

Fukt kan etablera sig relativt snabbt i en fastighet om man inte sätter stopp för det. Ett droppande element bakom ett skrivbord kan gå så långt att det är först grannen under som märker spår i taket. Det finns många knep till att förebygga fukt, till exempel genom att försäkra sig om att läckageskyddet räcker hela vägen under kyl, frys och diskmaskin. Diskbänkar och trinettkök är oftast svaga länkar i kedjan. En inventering på dessa ställen är en billig försäkring för fuktproblem. När fuktskador uppstår är vi snabbt på plats för att utföra fuktsanering.

PCB Sanering

PCB är ett samlingsnamn för drygt 200 olika giftiga och svårnedbrytbara ämnen. PCB finns i fogmassor i byggnader som har uppförts, eller fogats, under perioden 1956–1973. PCB-haltiga fogmassor kan finnas mellan bygg- och prydnadselement, mellan material som tegel och trä, i rörelsefogar runt dörrar och fönster, runt balkonger vid anslutning till fasad, mellan balkonggolv och sidor, samt i naturstensfasader. Misstänker ni att er fastighet har PCB ska detta kontrolleras omgående för att skydda personer i omgivningen. En PCB-sanering är nödvändig för att minimera hälsorisken för både djur och människor.

Skräddarsydd service

Vi på SOL Facility Services har en utmärkande egenskap som gör oss unika – att alltid fokusera på det som är bäst för er som kund. Vi ger alltid det lilla extra i engagemang och omtanke. Vår ambition är att vara proffs på service och skräddarsydda lösningar – oavsett om det rör sig om skadesanering och avfuktning eller någon annan typ av fastighetsskötsel såsom vaktmästare/handyman, eller lokalvård, kontorsstädning eller trappstäd.

Mer än avfuktning och skadesanering

Vi på SOL Facility Services är en helhetsleverantör för lokalvård, kontorsservice och fastighetsservice som erbjuder våra kunder en enklare och smidigare vardag. Att bli kund hos oss på SOL Facility Services ska inte bara vara enkelt, utan även förmånligt. Därför erbjuder vi möjligheten att anlita oss för avfuktning eller skadesanering och ytterligare en tjänst för att få en tredje tjänst, såsom fruktbud med frukt till jobbet, på köpet. Få sanering ni kan lita på – fyll i intresseanmälan nedan.


Kontakta oss gärna, ni kan också läsa mer på länkarna om de olika sorters fastighetsservice vi utför.