SOL International, med bas i Finland, har verksamhet även i Ryssland, Baltikum, Sverige och Danmark. Verksamheterna bedrivs enligt samma verksamhetsmodell som i Finland.

Det pågår konstant ett utbyte mellan länderna, både på operationell och ledningsnivå. Detta för att kunna hitta utvecklingsmöjligheter och utbyta best practise i de olika segment där länderna har olika kompetens och styrkor.

Utforska våra övriga internationella verksamheter nedan:

Finland

Estland

Ryssland

Litauen

Danmark