Anledningen till att skapa en visselblåsarkanal

På SOL strävar vi efter etiskt hållbar tillväxt och utveckling av vår verksamhet. Våra kunder och medarbetare är våra viktigaste informationskällor. Det är viktigt att alla rapporterar misstänkta missförhållanden som inte överensstämmer med SOLs värderingar, principer eller goda affärsmetoder. Detta ger oss möjlighet att korrigera och förhindra eventuella felaktigheter.

Vi uppmuntrar anställda att alltid kontakta sin egen chef i första hand. Med den nya visselblåsarkanalen har vi skapat ett sätt att även rapportera misstänkta oegentligheter anonymt. Visselblåsarkanalen ger SOL möjlighet att minimera risker som företaget står inför. Med detta system uppmuntrar SOL till att följa etiska affärsmetoder och skapar förtroende mellan SOL och våra anställda, kunder och affärspartners.

När ska du använda visselblåsarkanalen

När du rapporterar misstänkt missförhållande måste du vara säker på din sak i anklagelsen samt agera hedervärt och med god avsikt. Oberättigad rapportering av tjänstefel är inte tillåten. Vi uppmanar dig att skicka rapporten med ditt namn, men du kan också göra det anonymt. Det är inte tillåtet att starta några motåtgärder mot en person som gör en anmälan via visselblåsarkanalen.

Hantering av rapporterna

Alla visselblåsarrapporter hanteras aktsamt och konfidentiellt. Om situationen kräver kan SOL kontakta externa specialister. Personer som påstås ha gjort fel eller är inblandade i tjänstefel informeras inte om visselblåsarrapporten. Ingen som är involverad i hanteringen av en rapport får försöka ta reda på källan till informationen.

Skydd för visselblåsaren

Ingen som är involverad i hanteringen av en visselblåsarrapport kan komma åt information som kan identifiera den anonyma visselblåsaren. Att skicka in en rapport kommer inte att ge några konsekvenser för en visselblåsare.

Rättigheter och skydd för den person som nämns i en visselblåsarrapport

Information som samlas in från en rapport hanteras konfidentiellt och enligt dataskyddslagstiftningen. Inga påståenden eller anklagelser görs förrän det är klarlagt att rapporten är motiverad.

Databorttagning

Alla visselblåsarrapporter och relaterad information kommer att raderas från systemet när processen är avslutad. Lagring och förstöring av data är alltid i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

Klicka här för att göra en visselblåsarrapport

 

Klicka här för att följa behandlingen av din rapport