SOL Facility Services är ett facility serviceföretag som levererar städ-, underhålls-, bemannings- och folieringstjänster till privata och offentliga uppdragsgivare.
 
Vår erfarenhet från besöksintensiva miljöer såsom kryssningsfartyg, tåg, processindustrin, hotell och offentliga lokaler gör vårt utbud av kompetenser i det närmaste unik.
 
SOL Facility Services är en del av servicekoncernen SOL med bas i Finland. SOL har mer än 14 000 medarbetare och har verksamheter i Finland, Baltikum, Danmark och Sverige.
 
I Sverige levererar vi tjänster i och runt Stockholm, Skåne, Göteborg och Östergötland.

Framgångsfaktorer

  • Vi levererar kvalitet
  • Vi har ett bra rykte som arbetsgivare
  • Vi underlättar för våra kunder
  • Vi är positiva till annorlunda och nya lösningar
  • Vi använder den senaste teknologin