SOL är ett kompetent, innovativt och internationellt multiservice företag som levererar integrerade kontorstjänster som rengöring, FM-tjänster, fastighetstjänster och säkerhetstjänster i en mängd olika miljöer.

SOL har verksamheter I Finland, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Sverige och Danmark.

Vi är idag fler än 14 000 anställda i SOL-gruppen.

Framgångsfaktorer

  • Vi levererar kvalitet
  • Vi har ett bra rykte som arbetsgivare
  • Vi underlättar för våra kunder
  • Vi är positiva till annorlunda och nya lösningar
  • Vi använder den senaste teknologin