Tillväxtverket måste bedöma varje enskilt företags konkurrenskraft och lönsamhet

SOL mottog nyligen ett mångmiljonkrav från Tillväxtverket, i form av ”Beslut om omprövning av eventuell återbetalning”. Till kravet bifogade Tillväxtverket en graf över verksamhetens omsättning, som man anser illustrerar en illavarslande trend ned mot en bottenlös förlust. Att minska omsättningen kan vara ett medvetet val för företag för att på sikt förbättra resultatet.

Nyheter