SOLs medarbetare stiger ombord på fartyget Grace på måndagsmorgonen.

Sommarsäsongen på fartygen är äntligen igång igen efter pandemin

På måndag morgon steg ett stort antal av SOLs medarbetare ombord på Viking Lines fartyg Grace och genomförde den första stora leveransen sedan mars 2020.

Viking Line är SOL Sveriges största kund och under pandemin påverkades leveransen kraftigt. Flera hundra medarbetare blev uppsagda.

I samband med de politiska restriktionerna som följde av pandemin försvann 95% av volymen berättar Tina Wessman Hellstadius, VD på SOL.

Nu när vaccineringen har kommit igång och restriktionerna börjar släppa ser vi att antalet bokningar fördubblas hela tiden, berättar hon vidare.

SOL är just nu uppe i ett hundratal anställda på fartygen och med mycket kort varsel, ett par veckor, har man lyckats rekrytera närmare 100 st nya medarbetare till sommarsäsongen på fartygen då behovet hastigt ökade p.g.a. lättade restriktioner.