SOL arbetar proaktivt för hälsa och säkerhet

I och med den senaste tidens utveckling kring Coronaviruset har SOL stärkt rutinerna kring personlig hygien och infektionsbekämpning för att minska risken för virusspridning.

På SOL arbetar vi enligt direktiv från de svenska myndigheterna och skyddar vår personal och våra kunder i enlighet med anvisningarna. Vi är särskilt uppmärksamma på handhygien.

Vår expertgrupp följer dagliga anvisningar från Folkhälsomyndigheten och vi agerar i enlighet därmed. Vi samarbetar nära med vårt partnernätverk. Dessutom får vi aktuell information från myndigheter och vårdpersonal. Vi uppdaterar vår personal med information och anvisningar löpande.

Under influensatider och epidemitider rekommenderar vi proaktiv förbättrad rengöring.

Vid misstänkt Coronavirus är vi här för att hjälpa dig dygnet runt

Vi önskar direktkontakt med vår kundkontaktperson i första hand. Vår kundtjänst är tillgänglig på telefonnr 08-429 90 40 alternativt via mail info@sol.se

Läs anvisningar för att begränsa virusspridningen här

Folkhälsomyndigheten:
Information på olika språk om hur du kan skydda dig och andra från smitta