Vi har flera SOLskenshistorier från medarbetare som jobbat inom företaget i många år, ofta inom olika tjänster och områden.

Läs några av dem här på denna sida för att få en känsla av hur det är att jobba på SOL.