Att arbeta för SOL innebär att du får utvecklas och behandlas som du förtjänar, som den viktigaste tillgången i vår verksamhet. Vi är ett multiservice företag, vilket innebär att vi strävar efter att erbjuda våra kunder flera av våra tjänster. För dig som anställd innebär detta olika arbetsuppgifter som utvecklar din kompetens och helhetsförståelse för vår service.

Med stöd och vägledning av din arbetsledare får du chansen till självständighet och ansvar i dina arbetsuppgifter. Vi uppskattar nya idéer och uppmuntrar våra medarbetare att ta initiativ och vara kreativ. Vi är en mångsidig och mångkulturell arbetsplats där alla är välkomna.

Det gemensamma målet för alla som arbetar på SOL är en nöjd kund. Det är därför vi investerar i utbildning för att upprätthålla en hög nivå av kompetens och erbjuda nya färdigheter till vår servicepersonal. 2% procent av våra intäkter investeras i utbildning och utveckling.