Avfuktning och skadesanering

Vi tar hand om nästa alla typer av Fastighetssanering och åtgärd.

I de flesta fall kommer vi ut på plats redan samma dag för att bilda oss en uppfattning på skadans karaktär och ett åtgärdsförslag. Åtgärd kan påbörjas dagen efter vi besiktigat skadan. Om situationen är akut kan vi bistå med jour, i dessa fall hjälper vi er med väldigt kort varsel. Till skillnad från många andra så kan vi ta uppdrag med totalentreprenad.

För att vara en ledande partner för sanering är vi ständigt uppdaterade.

De vanligaste områdena som kräver special kompetens är Asbest, Vattenskador, Luktproblem, Klotter, Mögel, Fukt och PCB.

Asbest har används flitigt till många byggmaterial för dess goda egenskaper. Vi ser ofta asbest i gamla brandskydd, isolering, fix och fog, bullerdämpning, armering i skivmaterial, lim och färg men asbest finns även i andra byggmaterial.

Därför rekommenderar vi alltid att ta reda på om det finns asbest i materialen innan ni börjar riva. En sanering av asbest måste alltid saneras av en auktoriserad firma. Annars riskerar man dryga böter.

Vattenskador är det största problemet och det anmäls ca 60000 vattenskador per år till försäkringsbolagen. Vid en vattenskada så måste alltid källan till problemet hittas för att sedan åtgärdas på ett korrekt sätt. En vattenskada kan spridas fort och om man inte åtgärdar problemet fort så kan konsekvenserna bli enorma.

Vi har stor kompetens inom området och kan med säkerhet säga att vi har sett det mesta. Ni kan även förebygga fuktskador med att anlita oss för en besiktning där vi går igenom kritiska punkter som ni sedan själva kan hålla koll på.

Luktproblem upplevs som väldigt störande och måste därför saneras med finess. Som all annan sanering tar vi tag i problemet från källan. Om inte åtgärden utförs på rätt sätt kan lukt återkommer fort. Dålig lukt kan bero på allt ifrån cigarettrök, brandskada eller mögel, med det finns många andra källor där dålig lukt bildas.

Klotter kostar fastighetsägare flera miljoner varje år. Klotter ska tas bort snarast möjligt för att minimera skador på fastigheten helst inom 24 timmar. Det har gjorts studier som visar att om klotter får stå kvar så har det en tendens att locka till sig flera klottrare. Det är inte lätt att sanera klotter på en porös putsad fasad därför rekommenderar vi att skaffa klotterskydd vid utsätta ställen. Detta gör att vi lättare kan sanera skadegörelsen.

Mögel är inte bara ett estetiskt problem det kan även skapa sjukdomar. Vi ser mögel ofta och ofta är det en lätt match att sanera. På grund av fel i byggnadskonstruktioner och ventilation så har mögel ofta en närvaro. Vid mögelproblem åtgärdar man problemet vid källan och förebygger samtidigt nya angrepp. I Stockholm är mögelsvamp, rötsvamp och blånadsvamp vanligast.

Fukt kan fort etablera sig i fastigheten om man inte sätter stop. Ett droppande element bakom ett skrivbord kan gå så långt att först grannen under märker spår i taket. Det finns många knep till att förebygga fukt t.ex. kolla så att ni har läckageskydd som är hela under kyl, frys och diskmaskin. Diskbänkar och trinettkök är oftast svaga länkar i kedjan. En inventering på ev ställen som kan orsaka fukt är en billig försäkring för fuktproblem.

PCB är ett samlingsnamn för drygt 200 olika giftiga och svårnedbrytbara ämnen.

PCB finns i fogmassor i byggnader som har uppförts eller fogats under perioden 1956–1973, främst från mitten på 60-talet och fram t.o.m. 1973. PCB-haltiga fogmassor kan finnas mellan bygg- och prydnadselement, mellan material av olika slag som tegel och trä, i rörelsefogar runt dörrar och fönster, runt balkonger vid anslutning till fasad, mellan balkonggolv och sidor samt i naturstensfasader. Misstänker Ni att det finns PCB ska detta kontrolleras omgående för att skydda personer i omgivningen.

Vi på SOL Facility Services har en utmärkande egenskap som gör oss unika – att alltid fokusera på det som är bäst för dig som kund, att alltid ge det lilla extra i engagemang och omtanke.

Vår ambition är att var proffs på service och får vi ta hand om helheten så kan ni koncentrera på er kärnverksamhet och blir framgångsrika. Och på en framgångsrik arbetsplats trivs alla.

Kontakta oss gärna, ni kan också läsa mer på länkarna om de olika sorters fastighetsservice vi utför.

•    Fastighetsvård
•    Klottersanering
•    Flytthjälp
•    Kontorsinredning
•    Vaktmästare/Handyman