Solreneriet förvärvar DS Facility Management och skapar SOL Facility Services

Stockholm 15 juni 2021; Solreneriet AB förvärvar serviceföretaget DS Facility Management i Stockholm, och byter inom kort namn till SOL Facility Services AB. Det sammanslagna företaget med cirka 700 anställda flyttar till nya lokaler på Södermalm i Stockholm. Tina Wessman Hellstadius kvarstår som Vd, medan DSFMs ägare och grundare David Ståhl tillträder som vice Vd och kommersiell chef.

Nyheter

“Företag kommer lyfta fram rengöring i marknadsföringen”

På en enda vecka våren 2020 försvann 70 procent av Solreneriets intäkter i samband med Coronapandemin. Tina Wessman Hellstadius, VD, träffade branschtidningen Rent och berättade om företagets utmaningar och erfarenheter från denna period. Samarbete i olika former är en av få positiva effekter från krisen som Tina tar med sig för framtiden.

Nyheter

Marija kombinerar pensionärslivet med jobb på SOL – vill jobba så länge hälsan tillåter

Lokalvård är ett fysiskt krävande jobb, trots detta jobbar flera pigga pensionärer hos oss på SOL. Marija Kazakevic, snart 73 år, är en av våra äldsta medarbetare men också en av de mest energifulla på företaget. Hon jobbar på SOL sedan 14 år tillbaka och planerar att jobba så länge hälsan tillåter.  Vi träffade Marija under hennes arbetspass på Djurönäset på Värmdö för att höra mer om hur det är att jobba vid sidan av pensionärslivet.

Nyheter