En av våra duktiga medarbetare på Malmö Airport.

Vi är stolta över vårt arbetsmiljöarbete på SOL

Förra veckan blev SOL inspekterade av Arbetsmiljöverket gällande ”Smittorisker” för Skåne Malmö Airport. Vi klarade inspektionen utan anmärkningar.

Arbetsmiljöverket konstaterade även att SOL har ett mycket bra system för avvikelserapportering (tillbud och olyckor), IA-systemet.

På SOL använder vi oss av månadsvis pulsmätning där vi under pandemin även inkluderat Covid19-frågor vilket också blev positivt uppmärksammat av Arbetsmiljöverket. I övrigt hanterar vi riskerna i driften på flygplatsen utan anmärkningar.

Vi på SOL är stolta över vårt arbete för en god arbetsmiljö, även under pågående pandemi, på våra arbetsplatser runt om i landet.