Utbildningssatsning på SOL

Under hösten har SOL Sverige en utbildningssatsning inom arbetsrätt och kollektivavtal för våra chefer och stödfunktioner.

Vi är anslutna till sju olika kollektivavtal och sätter ett stort värde i att följa dessa. Därför är det viktigt att vår personal känner sig trygga i avtalen i sitt dagliga arbete.

Som medlemmar i Almega serviceföretagen har vi tagit hjälp av Almega i utbildningssatsningen.