SOL satsar på kraftig tillväxt med ny VD i Sverige

Stockholm 2 maj 2023; Erki Milistver tillträder i april 2023 som VD för SOL Facility Services AB. Erki har erfarenhet från ledande befattningar inom tjänste- och energisektorn. Närmast kommer han från positionen som VD för energibolaget Nordic Green Energy ansvarig för Sverige och Finland och dessförinnan som utvecklingsdirektör för handelskedjan Tokmanni. SOL Facility Services träffades hårt av coronapandemin men har nu återtagit volym och lönsamhet. Målet är att fördubbla nuvarande verksamhet i Sverige.

Fastighetsservice inom olika områden är en växande sektor, den kräver dock volym eftersom marginalerna är pressade.

Erki Milistver tidigare roll i energibolaget, Nordic Green Energy, bestod i att utveckla företaget till en av de ledande aktörerna både på den svenska och finska marknaden. Som nytillträdd VD för SOL i Sverige deklarerar han en hög tillväxtpotential både organiskt och genom förvärv som ett huvudmål. Han ser ett 50 tal kandidatföretag, och planerar fördubbla verksamheten på tre år sikt. Framför allt har han en önskan om högre närvaro i Malmö och Göteborgsregionen.

–Jag är mycket glad att få arbeta med SOL i Sverige. Graden av marknadskoncentration är inte särskilt hög här. Dessutom är många operatörer koncentrerade antingen geografiskt eller av de kundsegment de betjänar, säger Erki Milistver. Detta ger SOL en perfekt möjlighet att implementera vår tillväxtstrategi genom förvärv för att stärka både vår geografiska täckning och utbud av tjänster. Som familjeföretag i flera generationer kan vi bevara entreprenörsandan i förvärvade bolag för både anställda och kunder.

SOL utför hållbar lokalvård ombord på tåg, kryssningsfartyg, kontorslokaler, flyg och hotell. Företaget erbjuder en bred palett av service såsom foliering, bemanning, underhållsservice och kontorsmaterial. Målet är att förenkla kundens vardag genom att vara en helhetsleverantör av facility services.

–Det är fantastiskt att se hur SOLs värderingar återspeglas i vår dagliga verksamhet. Jag märkte direkt att huset har en glad arbetsatmosfär. Teamen är entusiastiska över sitt arbete och servar kunderna på bästa möjliga sätt. Även om vår verksamhet i Sverige redan är stor har organisationen förblivit följsam med en kultur som drivs av entreprenörsanda, säger Erki Milistver.

Juhapekka Joronen är styrelseordförande och ägare till SOL koncernen, som är ett av de största facility management företagen i Norden med närmare 14 000 medarbetare och verksamt i Norden, Estland, Lettland och Litauen.

– Erki har varit med oss i SOL koncernen tidigare. Hans framgångsrika arbete därefter i olika växande verksamheter med bibehållen lönsamhet gör att både han och vi uppfattar honom som rätt person för SOL i Sverige. Jag ser fram emot hur Erki kommer att gå vidare och få företaget att blomstra och växa tillsammans med medarbetarna, säger Juhapekka Joronen.

Fakta SOL Facility Services AB

Verksamhet: Heltäckande Facility Services

Omsättning Sverige 2022: MSEK 203

Antal medarbetare i Sverige: 800, cirka 1000 över sommaren (koncernen 14 000)

Exempel på kunder i Sverige: Accenture, ICA, SJ, MTR Express , VR, Transdev, Scania, Viking Line, Jernhusen och Finnlines.

VD i Sverige: Erki Milistver