Med grönt på kontoret, presterar vi bättre

En växtinredd arbetsplats leder till ökad kreativitet, bättre produktivitet och mindre stress.

Vi hjälper er att skapa en stimulerande och trivsam arbetsmiljö. Det finns en uppsjö olika växter med olika karaktär. Vi kan våra växter och kan med fördel rekommendera rätt växt till er.
Växter kan absorbera stora mängder dåliga partiklar ur luften. De använder sig av den luft vi utandas för att i gengäld producera syre. De hjälper till att höja luftfuktigheten i torra kontorslokaler. I lokaler utan växter kan luftfuktigheten ofta bara vara runt 30 procent, men för att vi skall må bra behövs 40-50 procent. Det hjälper växterna till med.
Växter stabiliserar klimatet och gör det hälsosammare att vistas på arbetsplatsen. Vatten avdunstar från växternas blad, växterna absorberar värme, fungerar ljuddämpande och renar luften från damm och föroreningar.
Undersökningar visar också att bara genom att titta på växter minskar stressen och kreativiteten stimuleras.   Vi mår bättre när vi vistas bland växter och som en följd av detta förbättras våra arbetsresultat.

På radiologiavdelningen på ett norskt sjukhus undersöktes vilken effekt växter har på de anställdas hälsa. Genom att använda växter och artificiell belysning på avdelningen sänktes den kortvariga sjukfrånvaron drastiskt från 15 % till 5 % på mindre än 6 månader.

Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus i avsaknad av grönskande natur. Därför är det jätteviktigt att ha växter inomhus där vi spenderar större delen av dagen.

Gröna kontor har aldrig varit mer i fokus än det är i dag.
Kontakta oss om ni vill ha hjälp med att skapa en hälsosam och trivsam miljö till eran verksamhet.