Hotell – Svanenmärkt städning och tvätt

SOL var den första leverantören i Finland att ta emot Svanen märkningen för hotelltvätt. Ansökan om det prestigefyllda Svanen märkningen var ett av löften i miljöprogrammet för 2050.

SOL har gjort ett långsiktigt arbete för miljön redan från början och löften har inkluderats i miljöprogrammet för 2050.

“Vår verksamhet har alltid varit av hög kvalitet, och det intyg vi fått har nu förtydligat resultatet, säger utvecklingsdirektören Riitta Sirviö .

– Det är ett officiellt vittnesbörd för våra kunder om kvaliteten på vår verksamhet.

Hela livscykeln studeras

För att kvalificera sig för Svanen miljömärkningen måste en produkt eller tjänst uppfylla strikta krav under hela dess livscykel. Bedömningen kommer bland annat att ta hänsyn till materialets ursprung, energiförbrukning, användning av kemikalier och avfallshantering.

Rengöringstjänster betonar användningen av miljömärkta rengöringsmedel och begränsningen av användningen av kemikalier, eftersom tvättmedel utgör den största enskilda miljömässiga påverkan. Andra kriterier inkluderar att minimera miljöpåverkan av transport och miljöutbildning av personal.

– Förutom att få en etikett krävs överensstämmelse med goda etiska principer, företagsansvar och professionalism i ledningen. Till exempel behöver alla en omfattande introduktion till sitt arbete, säger Paula Haanpää, miljöchef på SOL.

.

Text: Vaula Aunola