Arbetsmiljökommitté från LO på besök på SOL

LO-distriktet i Stockholms län samordnar de olika fackförbundens regionala avdelningar/regioner, bland annat i en Arbetsmiljökommitté. I samband med att kommittén sammanträder gör de oftast arbetsplatsbesök för att få inblick i varandras arbetsmiljö. Denna gång var det dags att besöka fartygen på SOL.

I år har de haft seminarier om skadligt bruk, organisatorisk och social arbetsmiljö samt ergonomi och belastningsskador.

Arbetsledare Huse visade Fastighets, tillsammans med representanter från andra fackförbund, runt på Cinderella under ett arbetspass.