Granskningen av städföretagen växer – SOL Sverige är ett hållbart företag

Fastighets har granskat huruvida städföretagens pensionsinbetalningar efterlevs. Facket har nu hittat att runt 50 miljoner inte betalats in till pensioner från flera auktoriserade stora städföretag.

Vi är stolta över att vi är ett seriöst företag som betalar ut pensioner på korrekt sätt och att SOL inte innefattar ett av de många företag som har fuskat i städbranschen.

Vi vill bevara och skapa goda relationer med våra medarbetare, kunder och fackförbund samt verka för att vara ett hållbart företag i branschen. Vi tycker att det är beklämmande att auktoriserade företag inom städbranschen använder detta medel för att skapa konkurrenskraft och hålla låga anbudspriser.

SOL Sverige fortsätter aktivt att arbeta för hållbarhet och samhällsnytta inom vår verksamhet.

Läs mer om granskningen av branschen här.