Enomergolv och industrigolv

Vi har lång erfarenhet av allt inom lokalvård och städning av många olika sorters lokaler.

Städservice utför vi i många olika sorters miljöer och några är: kontorsstädning, centrumstädning, flyttstädning, storstädning, trappstädning, byggstädning, fönsterputsning, hotellstäd, hushållsnära tjänster, klinikstädning, klottersanering, labstädning, mattvätt, slipning av trägolv, oljning av trägolv, Twister metoden för stengolv, osv.

Här presenterar vi underhållning av enomergolv och industrigolv.

ENOMERGOLV

Regelmässig (daglig) städning

Använd i första hand torr- eller fuktmoppning som är effektivt och skonsam mot personal och golvmaterial. Våta metoder används endast i undantagsfall.

Lös smuts

Avlägsnas genom torrmoppning, eller på mindre ytor dammsugning.

Vid behov använd en förfuktad mopp för att binda dammet i garnet.

Lätt bunden smuts

 • Fuktmoppning med en förfuktad mopp för att binda damm- och smutspartiklarna i moppgarnet.
 • Rengöring med kombimaskin i lämplig storlek. För rondeller och kemikalier till regelmässig (daglig) städning.

Efterpolera vid behov med golvvårds- eller polermaskin för att få ökad ytfinish.

Hårt bunden smuts

 • Rengöring med kombimaskin anpassad till aktuell städyta. Rekommenderas.
 • Rengöring genom våtmoppning med vatten och neutralt rengöringsmedel. Eftertorkning krävs. Används i undantagsfall, på mindre ytor/fläckar.

Efterpolera vid behov med golvvårds- eller polermaskin.

Periodisk skötsel/underhåll

Skura golvet rent. Om golvet är hårt slitet, påför golvvårdsvax och polera.

Den hårda ytan på enomergolv svarar inte på torrpolering utan vax.

Golvmaterialet skadas av:

 • Starka syror
 • Grov stålull och andra repande produkter
 • Grov skurnylon (grovleksfärg svart eller brun) var försiktig även med fin skurnylon.

Fläckborttagning

Fläckborttagning bör ske så fort som möjligt.

 1. Börja alltid med bara vatten, tillsätt möjligen ett pH-neutralt rengöringsmedel – bearbeta försiktigt.
 2. Addera mekanik – genom vit eller röd skurnylon alternativt mirakelsvamp.
 3. Addera Grovrent med max pH 10 i kombination med mekanik.

Fläckborttagning kan påverka golvets glans.

Återställ glansen genom polering och ytbehandling med samma medel som det omgivande golvet.

SOL Facility Services tar miljöarbetet ett steg längre. Vi tänker på miljön, och använder endast städmaterial som är skonsamt mot miljön.

Vi har ambitionen att minska påverkan på miljön.

INDUSTRIGOLV

Rengöring

Börja alltid med att sopa upp löst skräp och damm. Eftersom det vid industrigolv ofta är fråga om mycket stora ytor är maskinell städning med sopmaskiner, kombimaskiner eller högtrycksspolning alltid att föredra.

Betonggolv

Vid våt städning skall en del såpa respektive tvätt vax tillsättas tvättvattnet. Dessa har både funktionen att rengöra ytan och förnya den kompletterande portätning som såpan respektive tvättvaxet ger.

Betong behandlad med mineralrondell får en stark, hållbar blank och relativt lättstädad yta. Daglig städning med lämplig kombimaskin och grön mineralrondeller samt vatten håller ytan ren och blank över tid. Tillämpas denna städmetod är övrigt periodisk underhåll ej nödvändigt.

Fogfria golv (massagolv)

För kontinuerligt underhåll skall alkaliska rengöringsmedel användas. Var noga med eftersköljning av golvet.

Blanda rengöringsmedlet enligt fabrikantens anvisningar. Låt tvättlösningen verka på golvet några minuter. På svårt smutsade partier kan en något mer koncentrerad tvättlösnig användas. Använd högtrycksaggregat av kombityp. Var noga med att skölja golvet och suga upp smutsvattnet.

Vid svårt smutsade golv välj preparat efter förorengnigstypen och låt dem verka på golvet i 5-30 min (låt ej torka in). Animaliskt eller vegetabiliskt fett avlägsnas med emulgerande, fettlösande och starkt alkaliska medel.

Massagolv av epoxi tål mycket starka alkaliska lösningar av t ex kaustiksoda, dock kan golvet matteras. Risken för frätskador på hud är emellertid mycket stor och sådana behandlingar bör undvikas.

Bearbeta golvytan mekaniskt med skurmaskin eller helst högtryckutrustning.

Vid användning av mineralrondell, tillsammans med enbart vatten. Inga kemikalier och ingen periodisk golvvård är nödvändig.

Skyddsbehandling

Betonggolv

Dessa golv har en yta som är porös och öppen för vätskor som till exempel städvatten. Ytan måste därför tätas, antingen med en lack/stenpolish eller med en silikatbehandling. Lack eller stenpolish ger en vätsketät och slitstark hinna som är lätt att både torr- och våtstäda. Silikatbehandlingen kräver en efterföljande tätning av fina porer med såpa eller tvättvax.

Golvmaterialet skadas av fogfria golv (massagolv)

Om starka lösningsmedel (tex aceton, etylacetat) tillåtas verka på golvet finns risk för svällning i ytan. Golvet återhämtar sig dock och funktionen finns kvar. Men risken är stor för att golvet missfärgas och att ytan blir matt.

Kalkavlagringar uppkommer med tiden vid hårt vatten och tas bort genom att använda ett surt (lågt pH) rengöringsmedel vid behov.

Fläckborttagning

Fläckborttagning bör ske så fort som möjligt.

 1. Börja alltid med bara vatten, tillsätt möjligen ett pH-neutralt rengöringsmedel – bearbeta försiktigt.
 2. Addera mekanik – genom vit eller röd skurnylon alternativt mirakelsvamp
 3. Addera Grovrent med max pH 10 i kombination med mekanik.

Fläckborttagning kan påverka golvets glans.

Återställ glansen genom polering och ytbehandling med samma medel som det omgivande golvet.

Kontakta oss gärna, ni kan också läsa mer på länkarna ang de olika sorters städ vi utför.

•    Kontorsstädning
•    Flyttstädning
•    Fönsterputs
•    Storstädning – Byggstädning
•    Trappstädning
•    Hotellstäd – Konferens – Restaurang – Bar
•    Centrumanläggningar – bilhallar – publika ytor
•    Butiksstädning
•    Garagestädning