Ekoturism kräver engagemang

SOL har gjort goda och bindande åtaganden för nuvarande och kommande generationer. "Vi tar miljö- och ansvarsfrågor allvarligt varje dag", säger Paula Haanpää, miljöchef på SOL.

SOL har på många sätt engagerat sig i miljö- och hållbarhetshantering och kontinuerlig förbättring.

“Det är viktigt för våra kunder att vår verksamhet är miljövänlig och transparent”, säger Paula Haanpää.

– Vi använder världens mest kända ISO 14000 miljöledningsmodell och vi ingår i miljöministeriets projekt för hållbar utveckling 2050. Dessutom deltar vi i ett antal enskilda projekt, som Plastics Week och Textile Recycling Service, säger Paula Haanpää , miljöchef på SOL   .

– Vi är också inblandade i Telaketju-projektet tillsammans med VTT och Tekes bland annat att överväga olika modeller för användningen av utarmade textilier.

Klara och tydliga mål har fastställts i SOLs eget miljöprogram, vilket övervakas årligen.

SOL får aktuell information om aktiviteter och deras utveckling genom en webbaserad miljörevisionsansökan.

– Många av våra kunder har till exempel ett Green Office miljösystem och det är viktigt för dem att vår verksamhet är miljövänlig och transparent.

Åtagande 2050 ser till Finlands framtid

Åtagandeplanen 2050 handlar om aktiviteter inom flera områden. Utöver miljöfrågor har det också mål som gäller jämlikhet, sociala värderingar och utbildning, säger Paula Haanpää.

– Vi tänkte på en hel karriär, varje gång en anställd kommer till jobbet tills han går i pension. Vårt omfattande träningsprogram spelar en viktig roll här.

Som en mångkulturell arbetsgivare har SOL också konkreta mål för invandrarintegration och karriärutveckling.

Välbefinnande och säkerhet på jobbet går hand i hand med miljöfrågor.

– Vi som jobbar här kommer från mer än 40 olika länder vi anser det var en styrka. Det finns många anställda från olika länder som arbetar som arbetsledare och servicechefer.

– Alla anställdas välbefinnande är viktigt för oss.

Välbefinnande och säkerhet på jobbet är också båda viktiga värden och går ofta hand i hand med miljöfrågor.

– Till exempel, när vi helt övergav användningen av vissa rengöringsmedel gjorde vi det både från milj- och arbetsmiljöaspekter. När man använder större andel mindre skadliga städkemikalier och produkter, minskar exponeringen även för personal.

Genomtänkt miljöarbete  sitter i detaljerna

Innan vu köper nya maskiner eller utrustning bestäms hela livscykeln alltid från tillverkarens fabrik.

– Bra service är också väl underhållen. Dåliga batterier kan till exempel ge elektriska stötar, dessutom använder vi kundens el för att ladda dem. Vid slutet av livscykeln ska vi kontrollera om maskinen eller utrustningen kan repareras innan den ersätts av en ny.

Miljöbedömning gäller för alla varor och material.

– Vi använder också mycket återvunnet material, till exempel våra hållbara väskor och mopp-väskor är gjorda av återvunna plastflaskor. Och samlingen ” Gör min sängsamling ” av hotellservicechefer var mestadels gjord av miljövänliga, långvariga Ecostep-tyger.

Miljöbedömning görs i den dagliga planeringen av arbetet.

– Detta gäller för oss alla. Till exempel inom lokalvård beaktas avfallshantering och den exakta doseringen av tvättmedel rengörs. Alla linjer planeras noggrant och personalen är också utbildad för ekonomisk körning av våra fordon.

Miljövänliga tvättmedel har länge utvecklats tillsammans med finska Kiilto Clean.

– De skadliga effekterna av tvättmedel har minskat avsevärt och utvecklingsarbetet pågår hela tiden. Vårt sortiment av rengöringsmedel och produkter är noggrant övervägt och för närvarande är 85% av de ämnen vi använder miljömärkta. Våra egna rengöringsmedel, utvecklade i samarbete med Kiilto, har en Svanenmärkning.

– Korrekt dosering av alla rengöringsmedel och rengöringsmedel är också viktigt.

 

Text: Vaula Aunola