Ekoturism kräver engagemang

SOL har gjort goda och bindande åtaganden för nuvarande och kommande generationer. "Vi tar miljö- och ansvarsfrågor allvarligt varje dag", säger Paula Haanpää, miljöchef på SOL.

SOL har på många sätt engagerat sig i miljö- och hållbarhetshantering och kontinuerlig förbättring.

“Det är viktigt för våra kunder att vår verksamhet är miljövänlig och transparent”, säger Paula Haanpää.

– Vi använder världens mest kända ISO 14000 miljöledningsmodell och vi ingår i miljöministeriets projekt för hållbar utveckling 2050. Dessutom deltar vi i ett antal enskilda projekt, som Plastics Week och Textile Recycling Service, säger Paula Haanpää , miljöchef på SOL   .

– Vi är också inblandade i Telaketju-projektet tillsammans med VTT och Tekes bland annat att överväga olika modeller för användningen av utarmade textilier.

Klara mål har fastställts för alla miljöproblem i SOLs eget miljöprogram, vilket övervakas årligen.

Vi får aktuell information om aktiviteter och deras utveckling genom en webbaserad miljörevisionsansökan.

– Många av våra kunder har till exempel ett Green Office miljösystem och det är viktigt för dem att vår verksamhet är miljövänlig och transparent.

Åtagande 2050 ser till Finlands framtid

Åtagandeplanen 2050 handlar mycket om alla aktiviteter. Utöver miljöfrågor har det också mål som gäller jämlikhet, sociala värderingar och utbildning, säger Paula Haanpää.

– Vi tänkte på en hel karriär, varje gång en anställd kommer till jobbet tills han går i pension. Vårt omfattande träningsprogram spelar en viktig roll här.

Som en mångkulturell arbetsgivare har SOL också konkreta mål för invandrarintegration och karriärutveckling.

Välbefinnande och säkerhet på jobbet går hand i hand med miljöfrågor.

– Vi som jobbar här kommer från mer än 40 olika länder vi anser det var en styrka. Det finns många anställda från olika länder som arbetar som arbetsledare och servicechefer.

Ansvarig sommar i projektet har SOL varit engagerad i åratal.

– Alla anställdas välbefinnande är viktigt för oss.

Välbefinnande och säkerhet på jobbet är också båda viktiga värden och går ofta hand i hand med miljöfrågor.

– Till exempel, när vi helt övergav användningen av drivmedel för länge sedan, gjorde vi det både från milj- och arbetsmiljöaspekter. Detta gäller till exempel rengöringsmedel. När man flyttar till mindre skadliga miljövänliga produkter och diskmedel, minskar exponeringen även för personal.

Genomtänkt miljöarbete  sitter i detaljerna

Innan du köper nya maskiner eller utrustning bestäms hela livscykeln alltid från tillverkarens fabrik.

– Bra service är också väl underhållen. Dåliga batterier kan till exempel vara elektriska stötar och vi använder fortfarande kundens el för att ladda dem. Vid slutet av livscykeln ska vi kontrollera att innan maskinen skickas till skrotgården se om maskinen kan repareras eller bytas ut.

– I tvättstugorna renoverade vi hela maskinbasen och ersatte de gamla tvättmaskinerna med nya miljövänliga kolväten.

Miljöbedömningen av upphandling omfattar alla varor och material.

Miljöbedömning gäller för alla varor och material.

– Vi använder också mycket återvunnet material, till exempel våra hållbara väskor och mopp-väskor är gjorda av återvunna plastflaskor. Och samlingen ” Gör min sängsamling ” av hotellservicechefer var mestadels gjord av miljövänliga, långvariga Ecostep-tyger.

Miljöbedömning görs i planeringen av arbetet varje dag.

– Detta gäller för oss alla. Till exempel i fastighetsunderhåll beaktas avfallshantering och den exakta doseringen av tvättmedel rengörs. Alla linjer planeras noggrant och personalen är också utbildad för ekonomisk körning.

Miljövänliga tvättmedel har länge utvecklats tillsammans med finska Kiilto Clean.

– De skadliga effekterna av tvättmedel har minskat avsevärt och utvecklingsarbetet pågår hela tiden. Vårt sortiment av städare är noggrant övervägt och för närvarande är 85% av de ämnen vi använder miljömärkta. Våra egna rengöringsmedel, utvecklade i samarbete med Kiilto, har en Svanmärkning för alla.

– Korrekt dosering av alla rengöringsmedel och rengöringsmedel är också viktigt.

 

Text: Vaula Aunola