Tina Wessman Hellstadius, Koncernchef SOL Facility Services

Efter regn kommer SOL – Tina Hellstadius om förvärvet och rollen som kvinnlig ledare i tuff bransch

Tina Wessman Hellstadius, VD för SOL Facility Services, har ridit ut stormar både före och under pandemin. Nu styr hon snart företaget SOL Facility Services med cirka 700 anställda in i framtiden efter att ha förvärvat snabbväxande DS Facility Management.

Är det här ditt livs affär?

Det är första gången jag driver ett förvärv av ett företag så det får väl man säga. Kanske är det ovanligt för en affär av den här storleken att man hoppar över blått bläck på papper men jag känner mig helt trygg med en digital signatur. DSFMs grundare David Ståhl tar jobbet som kommersiell chef i SOL, det är jag glad för David och hans team har starka resultat bakom sig.

Nu blir ni 700 anställda, vad förväntar du dig av affären?

Våra medarbetare och kunder vet att vi har varit hårt drabbade. Jag hoppas de ser detta som ett positivt tecken, en signal om att våra finska ägare är beredda satsa pengar för att stanna i marknaden och växa. Förvärvet är ett kvitto på att vi tror på framtiden. Vi städar Finlandsfärjor och har även uppdrag i Skåne och Västsverige. Vi erbjuder heltäckande service från IT-support till städning och blommor på arbetsplatsen. Det kommer bli ännu roligare att gå till jobbet.

Vilka befattningar har du haft före SOL, det ryktas att du har varit mannekäng?

Ja, det var i ungdomen, men inget som roade mig på sikt. Jag valde att bli civilingenjör på KTH och verkade i  olika chefspositioner med lösningar inom hållbarhet och leverantörskedjor, bland annat inom Scania och Telia. Det gällde arbetsvillkor hos underleverantörer i Asien, korruption och processäkring. Sedan var jag Vd på ett LRF-bolag som sålde inköpstjänster samt affärschef på EuroMaint Rail som säljer tekniskt underhåll till spårfordon. 2016 blev jag rekryterad som VD till SOL.

Vad är du för sorts ledare och vilka personlighetsdrag märks tydligast i ditt ledarskap?

I tester jag har gjort beskrivs jag ofta som prestationsinriktad och villig att ta ansvar. Det är väl resultatet av att jag är pådrivande, intensiv och personlig till mitt sätt. Jag tycker om när det går undan. Som ledare är jag tydlig, transparent och inlyssnande men kan nog ibland vara ganska påfrestande då jag har höga krav på effektivitet och leverans.

Servicebranschen får ibland kritik för sina arbetsvillkor som osäkra eller dåliga. Vad svarar du på det?

Vi är noga med att följa avtal och involvera personalen. Vi har medarbetare från över 70 länder. Att skapa och upprätthålla en gemensam företagskultur med fokus på säkerhet, ärlig rapportering och öppenhet är livsviktigt. Vi har svårt att hantera konkurrens från, i min mening, oseriösa företag som utnyttjar regelverket i överkant. Vid anställning av nyanlända kan du få 70 procent av deras lön betald av staten under provanställning i sex månader. Vi ser exempel på att de sedan systematiskt slutar efter provanställningen och ersätts med nya provanställda. En evig subvention till vissa företag med hjälp av skattemedel, och en konkurrensnackdel för oss andra samtidigt som utanförskapet består. I offentliga upphandlingar av servicetjänster kontrolleras detta aldrig. Vi anställer också nyanlända men ger människor fast anställning när provanställningen är över om det finns jobb. Jag anser att subventionerna borde komma när företagen uppvisar en fast anställning.

Har du några tankar kring rollen som kvinnlig ledare i en mansdominerad företagsvärld. Bedöms man hårdare som kvinnlig chef än som manlig?

Nej, det tycker inte. Jag kan inte säga att jag har påverkats alls. Det betyder inte att jag inte fått en och annan gliring och nedlåtande kommentar. Jag tror att det som framkommer i personligtest av mig, att jag har ganska låg tillhörighet jämfört med min önskan att nå resultat gör att jag inte tar åt mig. Sådant rinner av mig i samma stund, jag tycker det är mer beklämmande än kränkande.

Har du några råd att ge kvinnliga chefer som uppfattar att de särbehandlas negativt?

Stå på er! Ta inte åt er. Ägna er åt sakfrågor och tro på er kompetens och styrka. Jag älskar organisationer med mätbarhet och avskyr de som styrs av politik. I de senare får du inga ärliga svar, man positionerar sig för att ge ett svar som uppskattas av chefen som redan har bestämt sig.

Vad tror du gör att en organisation formas på det ena eller andra sättet?

Det finns många anledningar men en sak som påverkar starkt är lönsamheten. Ett företag som behöver visa lönsamhet eller annan form av resultat har inte tid med en politiserad miljö. En sådan organisation måste vara transparant, stödjande, ha ett effektivt arbetssätt och mäta sina resultat och korrigera sitt beteende därefter. I politiskt styrda organisationer är lönsamheten ofta för hög, man blir tilldelad medel eller har ett faktiskt monopol. För hög lönsamhet och för mycket pengar gör att risken ökar för att effektiviteten försvinner och politiserande kryper in i organisationen.

Hur behåller du medarbetarnas och kundernas förtroende när ni först tvingas till ett stålbad följt av en pandemi som slår extremt hårt mot er?

Alla ser att hela samhället är drabbat. Stridsropet lyder: Håll i, håll ut, vi gör så gott vi kan! Under hårt tryck blir man sammansvetsade i företaget. Med förvärvet av DSFM hoppas jag att alla känner att nu gäller det att ta för sig, det är nu det händer!
Fakta

Namn: Tina Wessman Hellstadius, Vd SOL Facility Services med 700 anställda.

Familj: Man och barn

Utbildning: KTH Civilingenjör Maskinteknik,  IFL Executive Management Programme

Aktuell: Köpt företaget DS Facility Management med 160 anställda

Karriär före SOL: Diverse chefsroller på Telia, LRF, EuroMaint och Scania

Tycker om: Öppenhet, mätbarhet, våga erkänna misstag, snällhet, respekt för andra

Ogillar: Politiserade organisationer, folk som positionerar sig istället för att lösa sakfrågan

På nattduksbordet: Biografier – inte romaner

På matbordet: Chilipasta

Hobby: Älskar att träna

 

För mer information, vänligen kontakta:

Tina Wessman Hellstadius, Vd, SOL Facility Services
T: +46 702 683 118
E: tina.hellstadius@sol.se

Hermine Bond, presskontakt, Coast Communications
T: +46 70 720 09 71
E: hermine.bond@coast.se

 

Om oss
SOL Facility Services AB är ett ledande facility management företag i Sverige och levererar ett brett utbud av service inom IT, kontorsmateriel, städ-, hygien- och underhållstjänster till privata och offentliga uppdragsgivare. Med erfarenhet från besöksintensiva miljöer såsom kryssningsfartyg, flyg, tåg och processindustrin samt uppdrag inom sjukvård, hotell, livsmedel och offentliga lokaler är SOL FS en helhetsleverantör av facility services med verksamhet i Stockholm, Göteborg och Skåne. SOL Facility Services AB är en del av finska Solemo OY, som sysselsätter totalt 14 000 medarbetare.