SOL Sverige välkomnar mediedebatt och granskning av städbranschen

"Under slavliknande förhållanden utnyttjas utländska medborgare på den svenska arbetsmarknaden. TV4-programmet Kalla faktas kartläggning visar hur en svensk myndighet har bidragit till att 476 företag anlitat människor som fått nya identiteter via den sk ID-fabriken" Vi på SOL Sverige fortsätter att jobba aktivt för att rena branschen från oseriösa bolag och uppmanar företag som köper tjänster att se mer till kvalitet och hållbarhet än till pris.

I veckan visades reportaget “ID-fabriken” på TV4 Nyheterna och Kalla Fakta där vi kunde se att över 1000 samordningsnummer spårats till en och samma adress, missbrukande av inflyttad arbetskraft, personer som nyttjas som handelsvara och stora städbolag som inte betalar in sina anställdas pensioner. Listan börjar bli lång gällande oetiska arbetsförhållanden inom bl.a. städbranschen.

Vi på SOL Sverige har vid flera tillfällen lyft liknande problem till myndigheter, fackförbund och företag då vi bl.a. ser hur bidrag såsom nystartsjobb, yrkesintroduktion och arbetspraktik dumpar priserna inom vår bransch. Vi har förvånats över bristande kontroll och uppföljning, samt att information om vilka bolag som tar emot dessa bidrag inte är offentlig.

Ingen verkar veta huruvida dessa statligt subventionerade anställningar leder till fasta tjänster med hållbara anställningsvillkor eller ej. Idag kan seriösa bolag inte konkurrera på lika villkor i upphandlingar då många upphandlingar baseras på statliga subventioner vilket utarmar kollektivavtalen.

Vi på SOL Sverige är otroligt glada över att det har skapats mediedebatt. Vi ser fram emot en genomlysning av branschen och att förändringar görs så att människor och seriösa bolag inte far illa. Vi på SOL Sverige fortsätter att jobba för att rena branschen från oseriösa bolag som inte följer kollektivavtal och uppmanar företag som köper tjänster att se mer till kvalitet och hållbarhet än lägsta pris vid upphandling.

SOL Sverige är stolta över sina fantastiska medarbetare som varje dag ser till att våra slutkunder får en ren hytt, ren arbetsplats och ett rent hotellrum.

Se programmet:

Kalla fakta del 10 – ID-fabriken