Skyddsronder är ett viktigt verktyg

Förra veckan utförde SOL Sverige skyddsronder på foliering och affischeringsområdet i tunnelbanan och pendeln. Detta gjordes tillsammans med vårt skyddsombud från Seko.

SOL-Systemet eftersträvar att arbeta med ett integrerat ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö och miljö på företaget. SOL vill att arbetsmiljön internt och hos kund, förebygger psykosocial ohälsa och fysiska olycksfall på både kort och lång sikt.

Vi strävar efter att systematiskt eliminera farligt arbete efter givna förutsättningar i samarbete med kund och använder rätt skyddsutrustning där det är nödvändigt.

Vi tycker att det är viktigt att jobba med ständiga förbättringar för att ha en väl fungerande arbetsmiljö på våra uppdrag. Skyddsronder är ett viktigt verktyg för oss i att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete.

– Helene Södling, HR- och Hållbarhetschef SOL Sverige

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska stimulera att anställda bidrar till att vara sitt eget skyddsombud, där den anställde själv kan utvärdera de största riskerna i sina vardagliga arbetsuppgifter samt vågar påverka sin arbetsmiljö till det bättre.