Tina Wessman Hellstadius, VD Solreneriet. Foto: Peter Knutson

“Företag kommer lyfta fram rengöring i marknadsföringen”

På en enda vecka våren 2020 försvann 70 procent av Solreneriets intäkter i samband med Coronapandemin. Tina Wessman Hellstadius, VD, träffade branschtidningen Rent och berättade om företagets utmaningar och erfarenheter från denna period. Samarbete i olika former är en av få positiva effekter från krisen som Tina tar med sig för framtiden.

Samarbete med konkurrenter, en slimmad overheadorganisation och städning som marknadsföringsargument. Det är några av effekter och erfarenheter av Corona som Tina Wessman Hellstadius ser som vinnande visioner för framtiden.

Läs mer här:

Tina Wessman Hellstadius: “Företag kommer lyfta fram rengöring i marknadsföringen”