Startsida  /  Personal  /  Engagemang

Engagemang

Det är insatsen som räknas och i alla led finns i SOLReneriet möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. Det gör att vi får medarbetare med ett engagemang långt utöver det vanliga.

Det engagemanget bygger på allas lika möjligheter och allas kunskap och respekt om våra hörnstenar; Kompetens, Stolthet, Flexibilitet, Ansvar, Gemenskap och Samarbete.