Vi är anslutna till sju olika kollektivavtal och sätter ett stort värde i att följa dessa, vi är medlemmar i Almega serviceföretagen och är ISO certifierade enligt:

Miljö – ISO 14001

Arbetsmiljö – OSHAS 18001

Kvalitet – ISO 9001

Vi tror att så länge våra medarbetare är nöjda så levererar vi en god service – och får glada och nöjda kunder. Vi ligger på en genomsnittlig sjukfrånvaro på 4,2% (Augusti 2019) vilket är långt under servicebranschens genomsnitt på 6,5%. Vi arbetar mycket med att motivera våra medarbetare och få dem att förstå vikten av deras insats i affären.

Eftersom vi har många nationaliteter så kommer vi under hösten 2019 att erbjuda SFI på försök, då vi har många nyanlända och vill ta vårt ansvar i att hjälpa dem in i svenska samhället.

Miljö

Tillsammans med våra kunder samarbetar vi som företag för att hitta miljöanpassade lösningar i vår dagliga servicelevererans och värnar om vår natur.

SOL använder sig av Joniserat vatten när vi utför vår städservice och var en av de första aktörerna att nyttja detta på marknaden. På detta sätt minimerar vi användandet av städkemikalier som annars påverkar utsläppen i vår natur.

I de fall där vi använder oss av städkemikalier väljer vi Svanen-märkta alternativ och har förenklat processen med färdigdoserade kemikalieförpackningar för att reducera överdosering som förmildrar utsläppen och bidrar till en bättre miljö.