Vår personal är vår viktigaste resurs och hos oss är mångfald en styrka!

Vår personal är vår framgång! I en otroligt personalintensiv bransch blir vårt resultat i linje med hur vi tar hand om varandra och vidareutbildar oss.

Vi satsar mycket på att tillvarata nya möjligheter inom process och teknik genom utbildning. Koncernen hade förra året 17 000 utbildningsdagar och 1 500 utbildningsevenemang. Det säger en hel del om att vi tar möjligheter till kompetensutveckling på allvar men även att vi på SOLReneriet drivs av att utveckla människor för att på sådant vis skapa stort engagemang och yrkesstolthet.

Idag finns 73 nationaliteter representerade inom bolaget och varje dag arbetar vi sida vid sida för att leverera marknadens främsta tjänst till våra kunder. Hos oss är mångfald en styrka.