Startsida  /  Om oss  /  Egen regi

Vi tar fullt ansvar, det blir bäst så

På SOLReneriet är ett handslag ett handslag och vår leverans en hederssak. Därför använder vi oss inte av underleverantörer utan ansvarar själva för varje område inom verksamheten fullt ut. Det ger flera fördelar och stor tydlighet både för oss och våra uppdragsgivare.

  • Helhetsgrepp för effektiva och miljöriktiga städmetoder med hög och jämn kvalitet
  • Säkerställer hög kompetens och servicegrad hos städpersonal och arbetsledning
  • Attraherar stabila företag som satsar på utveckling och att skapa långsiktiga värden för sina resenärer, kunder och anställda.

Vårt helhetsansvar skapar helt enkelt bäst förutsättningar för den främsta leveransen till våra kunder och den bästa utvecklingen av vår personal som varje dag säkerställer den.