Förståelsen för hur vi gör våra uppdragsgivare mer framgångsrika
är en förutsättning för våra långa kundrelationer

Genom åren har SOLReneriet haft förmånen att bistå en rad uppdragsgivare med verksamheter inom ett brett spektra av miljöer på flera olika marknader. Vi är oerhört stolta över de förtroenden vi får och än mer över att den absoluta merparten är återkommande. Långa kundrelationer och låg personalomsättning är för oss tydliga signaler på att vi både följer med i vår tid, bidrar med värde och leder branschen med en nivå av service som inte kan göra annat en lysa upp tillvaron för de flesta.