Säkerhet


Utöver den individuella förståelsen för betydelsen av hög säkerhet i verksamheten genom utbildning arbetar SOLReneriet även med moderna tekniska lösningar för säkerhet. Det underlättar i arbetet med att följa upp verksamheten på ett enkelt och korrekt sätt.

Idag arbetar vi med ett digitalt administrationsverktyg, Optiqo, för resultatuppföljning. I Optiqo utför vi tidsregistreringen, kvalitetskontroller, egen kontroller, avvikelserapportering, beställning, arbetsorder mm. Det ger både en hög säkerhet, en god plattform för kommunikation och tydlighet i miljöarbetet.

Förståelsen för att säkeheten fyller olika funktioner och krav i olika uppdrag gör att vi alltid för en dialog med våra uppdragsgivare för att säkerställa att rätt nivå och kontinuitet alltid möter våra uppdragsgivares förväntingar på säkerheten. I detta arbete utgör alltid OHSAS 18001 grunden. Utöver detta pågår just nu arbete med certifiering inom risk management enligt ISO 31000