Startsida  /  Hållbarhet  /  Miljö

Miljö

En hållbar miljö och en tydlig om tanke om vad och hur vi lämnar miljöer efter oss gör att vår ambition är att ha en så liten miljöpåverkan som möjligt idag. Detta kombinerat med ett nyfiket öga på hur vi kan göra miljöpåverkan ännu mindre imorgon gör att det präglar alla våra beslut.

  • Vi har organisationsstrukturer, ledningssystem, rutiner och utbildningsplaner för att se till att relevanta lagar, förordningar och normer följs.
  • Vårt miljöledningssystem är ISO 14001-certifierat och vårt miljöarbete är integrerat i våra viktiga affärsprocesser och affärsplaner.
  • För att uppnå ständiga förbättringar involverar vi våra medarbetare, samarbetspartners och kunder i miljöledningsarbetet.
  • Vi arbetar för att ständigt minska miljöbelastningen och använda mer effektiva metoder med mindre miljöbelastande material och medel.
  • Vi uppmärksammar och premierar idéer och synpunkter på hur vi kontinuerligt kan leda utvecklingen mot större hållbarhet.