Kvalité

 • Våra tjänster ska hålla en tillfredsställande och jämn kvalitetsnivå och utföras i rätt tid och enligt kontrakterade villkor
 • Våra tjänster skall uppfylla våra uppdragsgivars krav och förväntningar
 • Varje anställd skall alltid sträva efter att behålla och förbättra kvaliteten på sitt eget arbete.

 Vår syn på kvalité

 1. Förutse behoven
  Vi är en partner som adderar mervärde!

 2. Effektiva lösningar
  Så bevisar vi oss i vår dagliga leverns!

 3. Motiverad personal
  Vår absolut viktigaste väg till framgång!

 4. Säkerhet
  För våra kunder, anställda och miljön.

Vi är ISO certifierade enligt,
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001