Auktoriserad Serviceentreprenör

För oss på SOLReneriet är auktorisationen som serviceentreprenör ett av många viktiga led i att stärka branschens anseende. Auktorisationen är också en stärkande och viktig del i diskussionen med politiker och andra beslutsfattare om branschen, dess förutsättningar och utveckling. Auktorisationen ger också möjlighet att träffa branschkollegor för erfarenhetsutbyte och möjlighet att stärka vårt befintliga nätverk. För oss är detta ytterligare ett sätt att stärka vår egen organisation och samtidigt bidra till branschens positiva utveckling som sådan.