Arbetsmiljö

 • Den interna arbetsmiljön, psykosocial såväl som fysisk, ska stimulera till effektiva prestationer samt förebygga ohälsa och olycksfall på både kort och lång sikt.
 • Vi ska också ta hänsyn till arbetsmiljöaspekterna vid förändringar i verksamheten, bemanningsplaneringen, arbetsorganisationen och arbetsinnehållet.
 • Vi ska skapa ett öppet och diskussionsvänligt arbetsklimat där medarbetarna känner att deras idéer, synpunkter och värderingar tas emot på ett positivt sätt och att de därmed bidrar till företagets utveckling. Alla ska känna stolthet över sitt arbete.
 • SOLReneriet chefer har ansvaret för arbetsmiljöfrågorna och det dagliga arbetsmiljöarbetet. De ska skapa en bra och säker arbetsmiljö.
 • Vi skall göra regelbundna undersökningar av arbetsmiljön samt genomföra och följa upp beslutade åtgärder.
 • Varje anställd skall visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö.
 • Vi tillämpar och efterlever gällande arbetsmiljölagstiftning. Har ett systematiskt arbetsmiljöarbete och självklart är vi certifierade i OHSAS 18001

Jämställdhetsplan

SOLReneriet skall bedriva ett aktivt, målinriktat och planmässigt arbete för jämställdhet.

 • Kvinnor och män ska ha lika möjlighet till anställning, befordran och utveckling i arbetet.
 • Arbetsplatsen och arbetsförhållandena ska utformas så att de lämpar sig både för kvinnor och män.
 • Förvärvsarbete ska kunna förenas med föräldraansvar.
 • Alla medarbetare ska ha sådant innehåll i sin befattning att både professionell och personlig utveckling tillgodoses.
 • Både kvinnliga och manliga egenskaper ska tas tillvara i chefsrollen.
 • Lönesättningen är individuell och ska vara baserad på gjorda prestationer och företagsnytta, inte kön.

 

 

    

1. Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet.

2. Lorem ipsum

 

3. Lorem ipsum

4. Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

 

5. Lorem ipsum dolor sit amet
consectetuer adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.